ليسانس:

سنة 1 ليسانس

جذع مشترك رياضيات و اعلام الي

جذع مشترك علوم المادة

سنة 2 ليسانس

    رياضيــــات      فيزيــــــــاء        كيميـــــاء

سنة 3 ليسانس

     رياضيات         فيزيــــــــاء          كيميـــــاء

الماستر:

سنة 1 ماستر(M1)

     رياضيات        فيزياء        كيمياء

سنة 2 ماستر(M2)

     رياضيات           فيزياء       كيمياء

 

شعبة علوم المادة - مادة اعلام الي2

قسم الرياضيات

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

chimie

SNDL

sndl

Le SNDL vous permet l’accès à une documentation électronique nationale et internationale très riche.

MESSAGERIE

MESSAGERIE

وثائق مهمة

E-LEARNING

e l

Bibliothèque

Biblio