كلية الرياضيات و علوم المادة

google scolar

المستجدات

ANNONCE CANDIDATURE AU MASTER SESSION 2014-2015 SPECIALE

L'université Kasdi Merbah Ouargla, lance à travers une session
spéciale, candidature au mater pour des spécialités nouvellemenhabilitées au titre de l'année universitaire 2014/2015.
Les masters concernés sont consignés dans le tableau qui suit :

pdf-icon64

 ملف مرفق وثائق التسجيل

 

Albume FMSM

 • 20180321_121025.jpg
 • 20180321_121127.jpg
 • 20180321_121229.jpg
 • 20180321_121327.jpg
 • 20180321_131205.jpg
 • IMG_0007.JPG
 • IMG_0010.JPG
 • IMG_0013.JPG
 • IMG_0014.JPG
 • IMG_0020.jpg
 • IMG_0021.jpg
 • IMG_0021.JPG
 • IMG_0022.jpg
 • IMG_0023.JPG
 • IMG_0023.jpg
 • IMG_0024.jpg
 • IMG_0029.JPG
 • IMG_0031.jpg
 • IMG_0032.jpg
 • IMG_0033.JPG

إدارة الكليـــــة

قسم الرياضيات

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

chimie

جدول التوقيت

emploi du temps

رزنامة الإمتحانات

planning des examens

وثائق مهمة

المداولات