إجتماع تنسيقي يوم 2020.10.06 لرئيس قسم الكيمياء وأساتذة القسم وكان إجتماع تنسيقي تقني حول الامتحانات وسيرورتها وكيفية الانتقال والنجاح بين

المستويات.

                  

قسم الرياضيات

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

chimie

SNDL

sndl

Le SNDL vous permet l’accès à une documentation électronique nationale et internationale très riche.

MESSAGERIE

MESSAGERIE

E-LEARNING

e l

Bibliothèque

Biblio