كلية الرياضيات و علوم المادة

google scolar

المستجدات

concours ecoles supe 2016

Etudiants, vous avez une chance de poursuivre
vos études dans une Ecole Supérieure
*Si vous êtes parmi les meilleurs titulaires des deux premières années de licence
** Si vous n’avez pas redoublé.
*** Si vous êtes titulaires du Bac 2013 (L3) ou 2014 (L2)

***Si vous préparez une Licence.

pdf icon64

Albume FMSM

 • 20180321_121025.jpg
 • 20180321_121127.jpg
 • 20180321_121229.jpg
 • 20180321_121327.jpg
 • 20180321_131205.jpg
 • IMG_0007.JPG
 • IMG_0010.JPG
 • IMG_0013.JPG
 • IMG_0014.JPG
 • IMG_0020.jpg
 • IMG_0021.jpg
 • IMG_0021.JPG
 • IMG_0022.jpg
 • IMG_0023.JPG
 • IMG_0023.jpg
 • IMG_0024.jpg
 • IMG_0029.JPG
 • IMG_0031.jpg
 • IMG_0032.jpg
 • IMG_0033.JPG

إدارة الكليـــــة

قسم الرياضيات

قسم الفيزياء

قسم الكيمياء

chimie

جدول التوقيت

emploi du temps

رزنامة الإمتحانات

planning des examens

وثائق مهمة

المداولات